Son Gelişmeler

Advancity, müşterilerine sunduğu yazılım çözümleriyle onlar için çok büyük katma değerler yaratırken, diğer yandan da onlarla işbirliği yaparak birlikte e–eğitim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çok önemli yazılımlar geliştirdi.

Fatih Projesi Üzerine Değerlendirme

Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, öğretmenlerin projeye hazır bulunuşluklarını, projeden beklentilerini ve projenin durumunu kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Ankette öğretmenlerden “Fatih Projesi” hakkında sahip oldukları bilgiler, görüşleri, beklentileri, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve öneriler alınmıştır.